Trinten

1 öre 1611 Stockholm.

 

Här presenteras en variantuppställning av Stockholmsöret 1611. Jag har samlat dessa sedan 2007 då jag införskaffade mitt första ex på Aurum. Sedan dess har det blivit några ex till. Varför specialsamla ett årtal av en typ, jo variantnörd som jag är så passar 1 öre 1611 utmärkt för att stilla min hunger då det ”dräller” av variationer av detta årtal. Dom flesta i listan nedan kommer från min egen samling, men några har jag hämtat information om i auktionskataloger tex. SNF, Antikören, Ahlström samt Hirsch(SS). Uppställningen nedan är på intet fullständig då det säkerligen finns fler varianter av detta årtal. Hoppas att listan kan glädja någon. Saknas något? Hör gärna av dig till: [email protected] . Efter att jag äntligen fått tag i boken "En studie av Karl IX´s mynthistoria" del II av Hans Menzinsky så har en uppdatering gjorts, nya varianter från boken har fått referens (HM) efter sig.

 

Just nu 40st varianter i listan.

 

Revideringar:

11 femuddigstjärna 8e. tillagd som ny variant -2010 12 26.

11 punkt 3. tillagd som ny variant -2010 12 26.

11 stj inom pärlring 3 a. tillagd som ny variant -2011 02 02.

11 tulpan 3. tillagd som ny variant -2011 02 02.

11 fem punkt 1. tillagd som ny variant -2011 02 02.

11 tre punkt 1. tillagd som ny variant -2011 02 02.

 

 

 

 

Femuddigstjärna överst på åtsidan och punkter vid årtal.

11 femuddigstjärna 1. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med romerska ettor_ punkt )( femuddigstjärna överst_ femuddigstjärna 1 (romersk) ORE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 2. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1_ punkt_ 611 med arabiska ettor_ femudigstjärna) ( femuddigstjärna överst_ femuddigstjärna 1 (romersk) ORE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 3. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med romerska ettor_ punkt) ( femuddig stjärna överst_ femuddigstjärna_ 1 (arabisk)_ punkt_ ÖRE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 4. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( femuddig stjärna överst_ femuddigstjärna_ 1 (arabisk)_ punkt_ ÖRE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 5. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1_ punkt_ 611 med romerska ettor_ punkt) ( femuddig stjärna överst_ stjärna_ 1 (arabisk)_punkt_ ÖRE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 5b. Lik 5. men 1 (romersk) ÖRE.

 

11 femuddigstjärna 6. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1_ punkt_ 61_ punkt_ 1 med romerska ettor_ punkt) (femuddig stjärna överst_ femuddigstjärna 1 (romersk) ÖRE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 7. Femuddigstjärna överst, osäker men lika nr 5 och 6 förutom punkterna i årtal_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 16_ punkt_ 11 med romerska ettor_ punkt) ( femuddig stjärna överst_ femuddigstjärna_ etta = osäker_ ÖRE_ stjärna = osäker.

 

 

Femuddigstjärna överst på åtsidan och femuddigastjärnor vid årtal.

11 femuddigstjärna 8. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ femuddig stjärna_ 1611 med romerska ettor_ femuddig stjärna) (femuddig stjärna överst_ femuddigstjärna 1 (romersk) ÖRE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 8a. Lik 8. men punkt mellan 1 och ÖRE.

 

11 femuddigstjärna 8b. Lik 8. men årtal 1_punkt_611.

 

11 femuddigstjärna 8c. Lik 8. men årtal 1_punkt_611) (och punkt mellan 1 och ÖRE.

 

11 femuddigstjärna 8d. Lik 8. men årtal 1_punkt_611) (och ORE.

 

11 femuddigstjärna 8e. Lik 8. men ORE.

 

11 femuddigstjärna 9. Femuddigstjärna överst_ (vase med utåtriktade armar)_ femuddigstjärna_ 1 arabisk etta_611 med romerska ettor_ femuddigstjärna) (femuddig stjärna överst_ femuddigstjärna 1 (romersk)_ punkt_ ÖRE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 10. Femuddigstjärna överst_ (vase med utåtriktade armar)_ femuddigstjärna_ 1611 med arabiska ettor_ femuddigstjärna) ( femuddigstjärna överst_ felstavning NOVAE_ femuddigstjärna 1 (arabisk)_ punkt_ ÖRE_ femuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 11. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ femuddigstjärna_ 1611 med romerska ettor_ femuddigstjärna) ( sexuddigstjärna överst_ sexuddigstjärna_ 1 (romersk)_ punkt_ ÖRE_ sexuddigstjärna.

 

11 femuddigstjärna 12. Femuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ femuddigstjärna_ 1611 med romerska ettor_ femuddigstjärna) (punkt överst_punkt 1 (romersk)_ ORE_ punkt.

 

 

Sexuddigstjärna överst på åtsidan.

11 sexuddigstjärna 1. Sexuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ sexuddigstjärna_ 1611 med romerska ettor_ sexuddigstjärna) (sexuddigstjärna överst_ sexuddigstjärna_ 1 (romersk)_ ORE_ sexuddigstjärna.

 

11 sexuddigstjärna 1b. Sexuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ sexuddigstjärna_ 1611 med romerska ettor_ sexuddigstjärna) (femuddigstjärna överst_ femuddigstjärna_ 1 (romersk)_ punkt_ ÖRE_ femuddigstjärna.

 

11 sexuddigstjärna 2. Sexuddigstjärna överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ sexuddigstjärna_ 1 (romersk)_ ÖRE_ sexuddigstjärna) (Sexuddigstjärna överst_ sexuddigstjärna_ 1 (romersk)_ ÖRE_ sexuddigstjärna.

 

11 sexuddigstjärna 3. sexuddigstjärna överst_ (vase med utåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) (sexbladigblomma överst_ punkt_1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt.

 

 

Tulpan överst på åtsidan.

11 tulpan 1. Tulpan överst_(vase med utåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( tulpan överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt.

 

11 tulpan 1b. Lik 11 tulpan 1, men ÖRE.

 

11 tulpan 2. Punkt_ tulpan_ punkt överst (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( tulpan överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt.

 

11 tulpan 3. Tulpan överst_(vase med utåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( punkt_ tulpan_ punkt överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt. Ref, HM D1

 

11 tulpan 4. Punkt_ tulpan_ punkt överst (vase med utåttriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( punkt_ tulpan_ punkt överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt.

 

 

Stjärna inom pärlring överst på åtsidan.

11 stj.inom pärlring 1. Stjärna inom pärlring_ (vase med utåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( fyrbladigblomma överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt.

 

11 stj.inom pärlring 2. Stjärna inom pärlring_ (vase med utåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) (Blomma överst (ej lik nr1)_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt.

 

11 stj.inom pärlring 3. Stjärna inom pärlring_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( fyrbladigblomma överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt.

 

 11 stj.inom pärlring 3 a. Lik 3 men överst på frånsidan 5 punkter runt en sjätte punkt. Ref, HM B1

 

11 stj.inom pärlring 4. Stjärna inom pärlring_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( fyrbladigblomma överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ OR_ punkt.

 

11 stj.inom pärlring 5. Stjärna inom pärlring_ (vase med utåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( fembladigblomma överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ ORE_ punkt.

 

 

Fembladigblomma överst på åtsidan.

11 fembl.blomma 1. Fembladigblomma överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( fembladigblomma överst_ osäker_ etta = osäker_ ORE osäker om punkter över Ö_ punkt.

 

 

Fyrbladigblomma överst på åtsidan.

11 fyrbl.blomma 1. Fyrbladigblomma överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ femuddigstjärna_ punkt) ( femuddigstjärna överst_ femuddigstjärna_ 1 (arabisk)_ punkt_ ÖRE_ femuddigstjärna.

 

 

Punkt överst på åtsidan.

11 punkt 1. Punkt överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med romerska ettor_ punkt) ( punkt överst_ punkt_ 1 (romersk)_ ÖRE_ punkt.

 

11 punkt 2. Lik 1, men ORE.

 

11 punkt 3. Punkt överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ (1611 ej synligt men detaljer punsidentiska med andra från samma år)_ osäker) ( femuddigstjärna överst_ punkt_ 1 (osäker 1)_ ÖRE_ punkt.

 

 

Tre punkter överst på åtsidan.

11 tre punkt 1. Tre punkter överst (triangelformation)_ (vase med utåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( Tre punkter överst (triangelformation)_ punkt_ 1=osäker ORE_ punkt. Ref, HM F1

 

 

Fem punkter runt en sjätte punkt överst på åtsidan.

11 fem punkt 1. Fem punkter runt en sjätte punkt överst_ (vase med nedåtriktade armar)_ punkt_ 1611 med arabiska ettor_ punkt) ( Fem punkter runt en sjätte punkt överst_ punkt_ 1 (romersk)_ punkt_ OR_ punkt. Ref, HM A1

 

 

 

 

trinten.n.nu

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)